INTANGIBLE - Institutions need to be constructed, 11.12.2015 @ Pogon Jedinstvo, Zagreb

skupni-900x560 11.12.2015 @ POGON Jedinstvo, Zagreb 14:00 – opening of public exhibition installation 19:00 – performances and curatorial tour 22:00 - party Participating: BADco., Boris Bakal & Leo Vukelić, Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo, Božena Končić Badurina, Oliver Frljić & Igor Pauška, Siniša Labrović, Kata Mijatović, Borut Šeparović and Vlasta Žanić Organized by: BADco., Croatian Designers Association and the Upgrade! platform After Bergen in June and Rijeka in September of 2015, INTANGIBLE - Institutions need to be constructed is the third in a series of events organized by BADco. under the title Institutions need to be constructed. A combination of live performance, exhibition, film set and temporary inhabitation of abandoned factories - the project brings together artists, activists, advocates of new models of cultural institutions cultural, potential users and spectators. On the 11th of December at POGON Jedinstvo we are exhibiting a temporary spatial reconstruction of the concept Intangible, presented and awarded in June 2015 as part of the Prague Quadrennial of Performance Design and Space. Wishing to jointly commemorate the awarded installation, that will be fully presented in march 2016 at Zagreb's Museum of Contemporary Art, the presented authors will recreate the concept through a media hybrid of an event, combining live performance with a single-day exhibition. Artists, theater directors and set designers will rearrange and "translate" the works presented in Prague into a brand new spatial and media situation. The original exhibition held within the PQ2015 was based on a short film directed by Ana Maria Habjan depicting theater productions and performances. The event at POGON Jedinstvo, on the other hand, returns each of these individual projects into the field of ​​live performance, where previously unconnected and mutually dislocated works take place simultaneously, in a common, shared space. By overlapping spatial, scenic and stage design strategies in the empty space of the former industrial building, the artists open up an experiment and inquiry into the relationship of abandoned spaces and the future of society seen through encounter, dialogue and communality. The event INTANGIBLE - Institutions Need to Be Constructed is realized in collaboration with the Upgrade! project, organized in partnership with Alliance Operation City, WHW -What, How & for Whom, CMS - Center for Peace Studies and Attack. The project is supported by Zagreb City Council for Education, Culture and Sport; Ministry of Culture of Republic of Croatia. pq_small

NEOPIPLJIVO - Institucije treba graditi

11.12.2015. @ POGON Jedinstvo, Zagreb 14:00 – početak javnog postavljanja izložbe 19:00 – izvedbe i kustosko vodstvo 22:00 - slavlje Sudjeluju: BADco., Boris Bakal & Leo Vukelić, Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo, Božena Končić Badurina, Oliver Frljić & Igor Pauška, Siniša Labrović, Kata Mijatović, Borut Šeparović i Vlasta Žanić Organiziraju: BADco., Hrvatsko dizajnersko društvo i platforma Upgrade! Nakon Bergena u lipnju i Rijeke u rujnu 2015. NEOPIPLJIVO - Institucije treba graditi treće je događanje koje BADco. organizira u nizu pod nazivom Institucije treba graditi. Kombinacijom žive izvedbe, izložbe, filmskog seta i privremenog nastanjivanja napuštenih tvornica projekt okuplja umjetnike, aktiviste i zagovarače novih institucionalnih kulturnih modela, potencijalne korisnike i gledatelje. U POGON-u Jedinstvo 11. prosinca održat će se privremena prostorna rekonstrukcija izložbene koncepcije Neopipljivo/Intangible, koja je u lipnju 2015. bila prikazana i nagrađena u sklopu Praškog kvadrijenala scenografije i scenskog prostora. U želji da se „radno“ i zajednički obilježi nagrada, ali i da se izbjegne preslikavanje situacije iz Praga, koja će u cjelovitom obliku biti predstavljena u ožujku iduće godine u MSU, predstavljeni autori odlučili su rekreirati prašku koncepciju kroz medijski hibridno događanje koje spaja živu izvedbu i jednodnevnu izložbu. Umjetnici, redatelji i scenografi pritom će radove obuhvaćene praškom izložbom rearanžirati i "prevesti" u potpuno novu prostornu i medijsku situaciji. Naime, izvorna izložba održana u sklopu PQ2015 bila je bazirana na kratkim filmskim prikazima predstava i performansa u režiji Ane Marije Habjan. Događanje u Jedinstvu, s druge strane, vraća svaki od tih pojedinačnih projekata u prostor žive izvedbe, u kojem se dotad nepovezani i međusobno dislocirani radovi odvijaju simultano, u zajedničkom, dijeljenom prostoru. Preklapanjem prostornih, scenskih i scenografskih strategija u praznom prostoru bivše industrijske hale umjetnici će ponuditi eksperiment koji odnos napuštenih prostora i budućeg društva vidi kroz susret, dijalog i zajedništvo. Događanje NEOPIPLJIVO - Institucije treba graditi ostvareno je u suradnji s Upgrade! projektom, koji se organizacijski odvija kroz partnerstvo s Operacijom:Grad, WHW - što, kako i za koga, CMS - Centrom za mirovne studije i Attackom. Projekt je podržan od: Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te Ministarstva kulture RH.

INTANGIBLE - Institutions need to be constructed, 11.12.2015 @ Pogon Jedinstvo, Zagreb

skupni-900x560 11.12.2015 @ POGON Jedinstvo, Zagreb 14:00 – opening of public exhibition installation 19:00 – performances and curatorial tour 22:00 - party Participating: BADco., Boris Bakal & Leo Vukelić, Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo, Božena Končić Badurina, Oliver Frljić & Igor Pauška, Siniša Labrović, Kata Mijatović, Borut Šeparović and Vlasta Žanić Organized by: BADco., Croatian Designers Association and the Upgrade! platform After Bergen in June and Rijeka in September of 2015, INTANGIBLE - Institutions need to be constructed is the third in a series of events organized by BADco. under the title Institutions need to be constructed. A combination of live performance, exhibition, film set and temporary inhabitation of abandoned factories - the project brings together artists, activists, advocates of new models of cultural institutions cultural, potential users and spectators. On the 11th of December at POGON Jedinstvo we are exhibiting a temporary spatial reconstruction of the concept Intangible, presented and awarded in June 2015 as part of the Prague Quadrennial of Performance Design and Space. Wishing to jointly commemorate the awarded installation, that will be fully presented in march 2016 at Zagreb's Museum of Contemporary Art, the presented authors will recreate the concept through a media hybrid of an event, combining live performance with a single-day exhibition. Artists, theater directors and set designers will rearrange and "translate" the works presented in Prague into a brand new spatial and media situation. The original exhibition held within the PQ2015 was based on a short film directed by Ana Maria Habjan depicting theater productions and performances. The event at POGON Jedinstvo, on the other hand, returns each of these individual projects into the field of ​​live performance, where previously unconnected and mutually dislocated works take place simultaneously, in a common, shared space. By overlapping spatial, scenic and stage design strategies in the empty space of the former industrial building, the artists open up an experiment and inquiry into the relationship of abandoned spaces and the future of society seen through encounter, dialogue and communality. The event INTANGIBLE - Institutions Need to Be Constructed is realized in collaboration with the Upgrade! project, organized in partnership with Alliance Operation City, WHW -What, How & for Whom, CMS - Center for Peace Studies and Attack. The project is supported by Zagreb City Council for Education, Culture and Sport; Ministry of Culture of Republic of Croatia. pq_small

NEOPIPLJIVO - Institucije treba graditi

11.12.2015. @ POGON Jedinstvo, Zagreb 14:00 – početak javnog postavljanja izložbe 19:00 – izvedbe i kustosko vodstvo 22:00 - slavlje Sudjeluju: BADco., Boris Bakal & Leo Vukelić, Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo, Božena Končić Badurina, Oliver Frljić & Igor Pauška, Siniša Labrović, Kata Mijatović, Borut Šeparović i Vlasta Žanić Organiziraju: BADco., Hrvatsko dizajnersko društvo i platforma Upgrade! Nakon Bergena u lipnju i Rijeke u rujnu 2015. NEOPIPLJIVO - Institucije treba graditi treće je događanje koje BADco. organizira u nizu pod nazivom Institucije treba graditi. Kombinacijom žive izvedbe, izložbe, filmskog seta i privremenog nastanjivanja napuštenih tvornica projekt okuplja umjetnike, aktiviste i zagovarače novih institucionalnih kulturnih modela, potencijalne korisnike i gledatelje. U POGON-u Jedinstvo 11. prosinca održat će se privremena prostorna rekonstrukcija izložbene koncepcije Neopipljivo/Intangible, koja je u lipnju 2015. bila prikazana i nagrađena u sklopu Praškog kvadrijenala scenografije i scenskog prostora. U želji da se „radno“ i zajednički obilježi nagrada, ali i da se izbjegne preslikavanje situacije iz Praga, koja će u cjelovitom obliku biti predstavljena u ožujku iduće godine u MSU, predstavljeni autori odlučili su rekreirati prašku koncepciju kroz medijski hibridno događanje koje spaja živu izvedbu i jednodnevnu izložbu. Umjetnici, redatelji i scenografi pritom će radove obuhvaćene praškom izložbom rearanžirati i "prevesti" u potpuno novu prostornu i medijsku situaciji. Naime, izvorna izložba održana u sklopu PQ2015 bila je bazirana na kratkim filmskim prikazima predstava i performansa u režiji Ane Marije Habjan. Događanje u Jedinstvu, s druge strane, vraća svaki od tih pojedinačnih projekata u prostor žive izvedbe, u kojem se dotad nepovezani i međusobno dislocirani radovi odvijaju simultano, u zajedničkom, dijeljenom prostoru. Preklapanjem prostornih, scenskih i scenografskih strategija u praznom prostoru bivše industrijske hale umjetnici će ponuditi eksperiment koji odnos napuštenih prostora i budućeg društva vidi kroz susret, dijalog i zajedništvo. Događanje NEOPIPLJIVO - Institucije treba graditi ostvareno je u suradnji s Upgrade! projektom, koji se organizacijski odvija kroz partnerstvo s Operacijom:Grad, WHW - što, kako i za koga, CMS - Centrom za mirovne studije i Attackom. Projekt je podržan od: Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te Ministarstva kulture RH.